бетон

Видове бетон за строителни нужди

Никой не се съмнява в твърдението, че бетона е една от най-здравите и широко използвани строителни смеси в съвремието. Бетоновите продукти играят съществена роля в нашия живот, но безспорно само онези, които ежедневно използват в работата си бетона могат да кажат защо е определящо да се използва конкретния вариант за изграждането на определени детайли, фундаменти, съоръжения и други. Разбира се, че има различни видове бетон. В зависимост от неговата специфика и качества, състав и вложени добавки бетона се дели на няколко категории. Независимо от това, че основните съставки в бетоновата смес са едни и също то в практиката се прилагат пет вида смеси, които се отличават по съотношението и едрината на основните компоненти както и с допълнителните елементи, които влизат като подобрители и специални добавки.строителство

Бетон се произвежда от лицензираните фирми по специална рецепта. Именно предписанията и критериите за създаването на здравата и устойчива смес са предпоставка за това бетона да бъде считан за един от най-устойчивите строителни материали. Но кои са основните видове и по какво се различават смесите, които строителните предприемачи ежедневно използват за изграждането на всякакви сгради и съоръжения?

  • Стандартен или още известен като обикновен бетон. Основен компонент тук е цимента, който придава плътна и здрава структурна връзка при втвърдяването на бетона.
  • Бетон с добавъчни леки компоненти. В този вид освен основните съставки на обикновения бетон влизат и специални добавки.
  • Бетон с добавка от силициев компонент. Това е смес, при която се създават изкуствени пори за по-високо ниво на устойчивост. Характерното за този вид бетонова смес е топлинната обработка, която е необходима за втвърдяването му.
  • Вариант с неплътна структура. При този бетон се използва по-голямо количество цимент. За здравина се влагат и едри добавки, които да осъществят качественото свързване на компонентите.
  • Безпясъчен бетон. Доста приложим в съвремието, тъй като намира широко използване при изграждането на пътни настилки, пешеходни зони и други. Издръжливостта и ниската му цена са също фактор, който се взима под внимание от строителните предприемачи.